Analyysipalvelut

Nordic Metallurgy tarjoaa ennaltaehkäisevää ja korjaavaa huoltoa atmosfäärianalyysin muodossa, erityisesti koskien hiiletyskarkaisu- ja neutraalikarkaisuatmosfäärejä. Tarjoamme myös lämpötilan tarkastusta ja tasaisuusmittausta. Nordic Metallurgy tarjoaa tämän huollon joko huoltosopimuksessa tai erillisenä tehtävänä. Nämä palvelut suoritetaan luotettavilla sertifioiduilla ja kalibroiduilla instrumenteillä.

Omassa metallografisessa laboratoriossaan Nordic Metallurgy suorittaa myös karkaisutulosten analysointia kuten hiiletysyvyyden, pintakovuuden tai karkaisurakenteen määrittäminen.

Atmosfäärianalyysi

Uunin eri kaasukomponenttien atmosfäärianalyysillä voidaan määrittää atmosfäärin laatu ja toiminta. On esim. erityisen tärkeää suorittaa kaasuanalyysi uunin happisondin vaihdon tai muiden uunin konstruktio- tai käyttötapamuutosten yhteydessä. Nordic Metallurgyn huoltosopimukseen sisältyy atmosfäärianalyysi uunin tarkastuksen tai happisondin vaihdon yhteydessä.


Lämpötilan tarkastus ja lämpötilan tasamittaus

Kunnossapitohuollon yhteydessä tarkastetaan termoelementti. Lämpötilan tasaisuusmittaus tapahtuu normaalisti ns. yhdeksän pisteen mittauksena, jossa uunin lämpökammio kartoitetaan koskien lämpötilan poikkeamia eri asemissa.