Nordic Metallurgylla on laaja kokemus erilaisista metallurgian ja lämpökäsittelyn ongelma-alueista ja se suorittaa konsulttipohjalta muun muassa

  • Teknisiä tutkimuksia
  • Virheanalyysejä
  • Prosessioptimointeja
  • Investointiperusteita
  • Riski- ja turvallisuusanalyysejä

Tekninen tutkimustyö ja virheanalyysien teko ovat esimerkkejä tehtävistä, joita Nordic Metallurgy ottaa suoritettavakseen. Voi olla kyse heikon kohdan löytämisestä koko tuotantoketjussa tai materiaalin valintatilanteessa teknisesti ja ekonomisesti optimaalisten materiaali- ja prosessiparametrien löytämisestä.

Prosessioptimointi ja prosessien hienosääntö ovat välttämättömiä maksimaalisen kapasiteetin ja laadun takaamiseksi sekä uusissa että vanhemmissa tuotantovarusteissa. Nordic Metallurgy ottaa tehtäväkseen tutkia ensin parannuspotentiaali ja sen jälkeen suorittaa optimointi yhdessä asiakkaan kanssa.

Investointi- tai osastotilanteiden yhteydessä tarvitaan usein nopeaa apua niin teknisiin kuin taloudellisiin päätöksiin. Laajan kokemuksen omaava Nordic Metallurgy kykenee arvioimaan päätöksen teot puolueettomasti.

Riski- ja turvallisuusanalyysit ovat nykyään yritysten toiminnassa välttämättömiä komponentteja turvallisuuden takaamiseksi niin ympäristövaikutusten kuin työympäristön suhteen. Nordic Metallurgy suorittaa riski- ja turvallisuusanalyysejä varmistaakseen viranomaisten ja muiden organisaatioiden asettamat asennuksia ja varusteita koskevat vaatimukset.