Uunien huoltoa

Nordic Metallurgy suorittaa ammattitaidolla ennakoivaa ja korjaavaa huoltoa sekä kunnossapitoa ja uudistuksia kaikenmerkkisille ja kaikentyyppisille lämpökäsittelyuuneille.

Huoltotoimenpiteet voivat kohdistua uunin eri osa-alueille kuten mekaniikan, sähkön ja hydrauliikan/pneumatiikan osiin ja tietenkin kaikkiin kaasunhallintaan, vakumiin, lämmitykseen, eristykseen liittyviin uunin osiin sekä kuumakammioihin ja tulenkestäviin rakenteisiin.

Lisäksi ylläpidäämme ja uudistamme säätö- ja ohjausjärjestelmiä.

Huoltoa

Huolto-ohjelma – Määräaikaista ennakoivaa huoltoa

Akuutit korjaavat toimenpiteet

Tiiveyden tarkistus, vuototestit

Lämpötilatarkistukset ja lämpötiltasauden mittaukset

Vakumin kalibrointitehtävät

Vakumipumppujen huollot – vaihtopumput

Jäähdytysjärjestelmien ja mekaniikan puhdistustoimenpiteet

Lämpöeristyksen uusinta ja korjaus

Täydellinen lämpökammion uusinta ja uudelleen eristys/-muuraus, lämpöelementit mukaanlukien

Lämpökammion, lämpöelementtien, jäähdytysjärjestelmien ja lämmönvaihtimien sekä sähkö-, säätö- ja ohjausjärjestelmien kunnossapitotoimenpiteet

Läpikäydyn korjauksen tai huollon jälkeen säädämme tapauskohtaisesti uunin atmosfäärin kaasuanalyysin ja happisondin kalibroinnin avulla. Suoritamme myös lämpötarkastuksia ja lämpötilan tasaisuusmittauksia.